Диво любові. До Дня усіх закоханих

Зимова пора — найулюбленіша в сім’ї Петра і Таміли Вавілових. В цей період вони більше можуть побути разом, полюбляють зимові прогулянки парком, відвідують друзів. Петро і Таміла знають один одного з дитинства, зростали друзями на вулиці, спільно будували плани на майбутнє. Петро мріяв стати успішною людиною, а Таміла не розлучалася з книгою, мріяла стати вчителькою. …

“Творчість для мене — віддушина”

Від­по­ві­даль­ність та лю­бов до пра­ці фор­му­ють­ся з ди­тинс­тва. Цьо­го тиж­ня зна­йо­ми­мо вас, до­ро­гі чи­та­чі, з Ми­хай­лом Ми­хай­ло­ви­чем Кри­жа­новсь­ким. На­ро­див­ся чо­ло­вік важ­ко­го 1944 ро­ку в Ка­те­ри­но­по­лі, ко­лись Ки­ївсь­кої об­лас­ті. Піс­ля за­кін­чен­ня шко­ли слу­жив в ар­мії, по­тім за­кін­чив тех­ні­кум та пра­цю­вав на шах­ті. Не зва­жа­ю­чи на бу­ден­ні спра­ви та за­нят­тя, жит­тя Ми­хай­ла Ми­хай­ло­ви­ча пов­’я­за­не з піс­нею. “Ко­ли …

Казначейській службі міста – 25 років!

Жодна держава не може існувати без своєї скарбниці — казни, яка існувала в Україні ще при гетьманах. Державне ж казначейство незалежної України було створено відповідно до Указу президента від 27.04.1995 року. За головним Державним казначейством почали створюватися і його підрозділи: головні управління в областях та управління в містах і районних центрах. 7 лютого святкує свій …

Працівник тижня

У новій рубриці “Працівник тижня” ми продовжуємо знайомити вас, дорогі читачі, з тими людьми, які роблять наше життя комфортнішим та безпечнішим. Їхня праця не завжди помітна, проте, якби вони перестали виконувати звичні для них професійні обов’язки, їхню відсутність обов’язково відчули б на собі жителі Ватутінської громади. Цього тижня знайомимо вас з трактористами КВП “Водоканал” Юрієм …